Mobi rječnik

U

UMTS
(engl. Universal Mobile Telecommunications System) Tehnologija za mobilne telefone treće generacije. Bazira se na korištenju WCDMA. Omogućuje brži prijenos podataka, slično odnosu brzina ADSL i običnog modema.
UPnP
(engl. Universal Plug and Play) Mrežna arhitektura koja osigurava kompatibilnost mrežne opreme, softvera i perifernih uređaja.
USB
(engl. Universal Serial Bus) Standard za povezivanje perifernih uređaja poput digitalnih fotoaparata, telekomunikacijske opreme ili pisača s računalom.

Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo