Mobi rječnik

J

Java
Programski jezik neovisan o softverskoj platformi. Razvio ga je Sun Microsystems.
JavaScript
Najčešće korišteni programski jezik za kreiranje skripti na interaktivnim internet stranicama. Razvio ga je Sun Microsystems.

Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo