Mobi rječnik

I

IMEI
(engl. International Mobile Equipment Identity) Broj jedinstven za svaki GSM i UMTS mobilni telefon koji će se prikazati na ekranu ako na Vašem uređaju unesete kod *#06#.

Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo