Mobi rječnik

E

eAAC+
(engl. enhanced Advanced Audio Coding) Poboljšani oblik AAC kompresije zvuka posebice prilagođen za rizične prijenose podataka (sa većom mogućnošću prekida prijenosa). Dostignuta kvaliteta zvuka pri samo 48 kbit/s je jednaka kvaliteti MP3 zvuka na 128 kbit/s.
EDGE
(engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Tehnologija koja omogućuje ubrzanje prijenosa podataka u mrežama druge generacije (GSM) do 4 puta.
EGSM
(engl. Extended GSM) Proširenje GSM standarda kojim se dobiva 50 dodatnih kanala za razgovor.
EMS
(engl. Extended Message Service) Proširenje standarda SMS kojim se omogućuje slanje jednostavnih melodija, slika, animacija i formatiranog teksta.

Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo