Mobi rječnik

D

DRM
(engl. Digital Rights Management) Mehanizam kojeg koriste nositelji prava digitalnog zapisa multimedijalnog sadržaja (glazba i fotografije) u svrhu kontrole korištenja i distribucije sadržaja. Obično se koristi enkripcija podataka ili on-line aktivacija.
DSP
(engl. Digital Signal Processing) Tehnika za sprječavanje jeke (kašnjenja zvuka) i uklanjanje šumova prilikom korištenja handsfree tehnologije kao što su slušalice i auto oprema.
Dual band
Mobilni uređaj koji se može koristiti na dva različita frekvencijska pojasa.
DVB-H
(engl. Digital Video Broadcast – Handheld) Tehnološki termin koji označava prijenos slike (TV) i drugih sadržaja na ručne prijamnike (mobitel). Pritom se koristi tehnologijom podjele vremena kako bi se smanjila potrošnja struje na prijamniku.

Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo