MESC SARAJEVO

Mobis-electronic Servisni centar Sarajevo  

Titova br. 6

71 000 Sarajevo  

Bosna i Hercegovina 

Tel: + 387 33 715 596 (prijem),  + 387 33 715 597 (servis)

E mail: mesc@mesc.ba


ID broj: 4201409760007

Žiro račun: 3386902233248284 – UniCredit Bank d.d.


Za dodatna pitanja i komentare molimo Vas da ispunite obrazac klikom na UPIT.


Hvala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo