Često postavljana pitanja


SINKRONIZACIJA I KOPIRANJE

1. Kako mogu napraviti sigurnosnu kopiju (engl. backup) podataka na mobilnom telefonu?

Ovisno o modelu Vašeg mobilnog telefona i tipu podataka od kojih želite napraviti sigurnosnu kopiju, možete spremiti podatke iz memorije svog mobilnog telefona na kompatibilno osobno računalo ili memorijsku karticu. Ovisno o modelu Vašeg mobilnog telefona, možete napraviti sigurnosnu kopiju brojeva kontakata na SIM karticu u mobilnom telefonu.

Za spremanje sigurnosne kopije s mobilnog telefona na kompatibilno računalo koristite Nokia PC Suite. Nokia PC Suite je besplatni softver za računalo koji Vam omogućuje spremanje, uređivanje i sinkronizaciju podataka s mobilnog telefona na računalo s MS Windows operacijskim sustavom. Primijetite da u nekim slučajevima možete napraviti sigurnosnu kopiju koju opet možete vratiti samo na isti model mobilnog telefona i da se tipovi podataka koji se mogu spremati razlikuju ovisno o modelu mobilnog telefona. Za skidanje odgovarajuće inačice Nokia PC Suitea za model Vašeg mobilnog telefona posjetite Nokia PC Suite stranice.

Upute za spremanje sigurnosne kopije podataka na memorijsku karticu ili SIM karticu se razlikuju ovisno o modelu mobilnog telefona. Najbolji izvor informacija o spremanju sigurnosne kopije su korisničke upute za model Vašeg mobilnog telefona.

Primjer spremanja sigurnosne kopije na memorijsku karticu (Nokia 6600):

•    Izaberite Menu > Extras > Memory > Options.
•    Za spremanje sigurnosne kopije podataka iz memorije mobilnog telefona na MultiMediaCard izaberite Options > Backup phone mem.
•    Za vraćanje informacija s MultiMediaCard kartice u memoriju mobilnog telefona izaberite Options > Restore from card.

Primjer spremanja brojeva telefona kontakata na SIM karticu (Nokia 6600):
•    Izaberite Contacts.
•    Izaberite ili obilježite jedan ili više kontakata.
•    Iz izbornika Options izaberite Copy to SIM direct. Imat ćete na izbor odabir detalja o kontaktima koje želite kopirati.
•    Primijetite da je broj kontakata koje možete kopirati ograničen kapacitetom SIM kartice. Svaki broj telefona će biti spremljen kao posebni kontakt na SIM kartici.2. Kako mogu sinkronizirati podatke s mobilnog telefona sa svojim računalom?

Za spremanje sigurnosne kopije s mobilnog telefona na kompatibilno računalo koristite Nokia PC Suite. Nokia PC Suite je besplatni softver za računalo koji Vam omogućuje spremanje, uređivanje i sinkronizaciju podataka s mobilnog telefona na računalo s MS Windows operacijskim sustavom. Za skidanje odgovarajuće inačice Nokia PC Suitea za model Vašeg mobilnog telefona posjetite Nokia PC Suite stranice.


3. Kako mogu kopirati kontakte sa svoje SIM kartice u memoriju svog mobilnog telefona?

Ovisno o modelu Vašeg mobilnog telefona možete kopirati brojeve kontakata sa SIM kartice u memoriju mobilnog telefona. Upute za kopiranje podataka sa SIM kartice u memoriju mobilnog telefona se razlikuju ovisno o modelu mobilnog telefona. Najbolji izvor informacija o kopiranju podataka sa SIM kartice su korisničke upute za model Vašeg mobilnog telefona.

Primjer kopiranja brojeva kontakata sa SIM kartice (Nokia 6600):
•    Izaberite Contacts.
•    Izaberite SIM Directory.
•    Izaberite ili obilježite jedan ili više kontakata.
•    Iz izbornika Options izaberite Copy to Contacts.


SOFTWARE I FIRMWARE

1. Gdje mogu dobiti dodatni softver za svoj Nokia mobilni telefon?

Za dodatni softver i aplikacije provjerite stranice podrške za model Vašeg mobilnog telefona: izaberite model Vašeg mobilnog telefona s padajućeg izbornika na dnu stranice Softver.

Za kupovinu dodatnog softvera i aplikacija za model Vašeg mobilnog telefona provjerite Nokia Software Market.


2. Kako mogu nadograditi ugrađeni softver (firmware) svog mobilnog telefona?

Firmware je softver koji je već ugrađen u Vaš mobilni telefon. Povremeno Nokia objavljuje firmware nadogradnje za određene modele mobilnih telefona. Ako imate problema sa svojim mobilnim telefonom, postoji nekoliko načina za nadogradnju ovog softvera.

Ako imate kompatibilan mobilni telefon, možete i sami nadograditi softver mobilnog telefona: bežično i izravno na svoj telefon ili preko osobnog računala. Kako biste saznali više i provjerili kompatibilnost svoga mobilnog telefona, posjetite stranice softvera za uređaje.

Ako vaš mobilni telefon nije kompatibilan, kontaktirajte Mobis electronic servisni centar.


SIM kartica, PIN i sigurnosni kodovi

1. Moj mobilni telefon zahtijeva PIN/PIN2/PUK/PUK2 kod.

Vaš mobilni telefon je opremljen s jednim ili više kodova koji ga štite od neovlaštenog korištenja. PIN i PUK kodovi zapravo štite SIM karticu, malu karticu unutar Vašeg mobilnog telefona pomoću koje se uspostavlja veza sa mrežom.

U najvećem broju slučajeva, Vaš operator ili pružatelj usluga je najbolji izvor pomoći u vezi PIN i PUK kodova.

Najuobičajeniji kod je PIN (engl. Personal Identification Number) kod, koji možete postaviti sami i koji se može aktiviratii deaktivirati praćenjem uputa u korisničkim uputama.

PIN2 kod je PIN kod koji predstavlja drugu razinu zaštite za određene značajke u mobilnom telefonu. Radi na istom principu kao i PIN kod, a više informacija možete pronaći u Vašim korisničkim uputama.

Ako je PIN kod višekratno pogrešno unesen, Vaš mobilni telefon može zatražiti PUK (engl. Personal Unblocking Key) kod. PUK kod je 8-znamenkasti kod koji Vam dostavlja Vaš operator ili pružatelj usluga.

Ako je PIN2 kod pogrešno unesen više puta, Vaš telefon može zatražiti PUK2 kod.

Molimo kontaktirajte svog operatora ili pružatelja usluga za pomoć s Vašim PIN i/ili PUK kodovima. Ako ste već kontaktirali svog pružatelja usluga i kod koji Vam je dan ne radi, morat ćete dobiti novu SIM karticu od Vašeg operatora ili pružatelja usluga.


2. Moj telefon zahtijeva sigurnosni kod za zaključavanje.

Vaš telefon je opremljen jednim ili više kodova koji ga štite od neovlaštenog korištenja. Molimo primijetite da je sigurnosni kod za zaključavanje različit od PIN koda koji štiti SIM karticu. Ako Vas Vaš telefon traži sigurnosni kod za zaključavanje i niste ga aktivirali, molimo probajte sljedeće:
•   
Utipkajte pretpostavljeni sigurnosni kod za zaključavanje: 12345.

Molimo primijetite :
•    Ako pogrešni kod unesete tri ili više puta za redom, telefon se može prebaciti u "sleep mode" i ne mora prihvatiti nikakve pritiske na tipke sljedećih 15 minuta.
•    Molimo isključite telefon i zatim ga ponovno uključite, pustite ga da stoji u neradnom stanju i nediran 15 minuta i zatim probajte opet.

Ako Vaš telefon i dalje zahtijeva sigurnosni kod za zaključavanje, molimo donesite ga u Mobis electronic servisni centar na pregled


3. Moj telefon prikazuje "SIM card rejected" ili "SIM card unaccepted".

SIM (engl. Subscriber Identity Module) kartica je mala kartica unutar Vašeg mobilnog telefona pomoću koje se uspostavlja veza sa mrežom. SIM karticu dobijate od svog operatora ili pružatelja usluga. U većini slučajeva oni su najbolji izvori pomoći u vezi problema sa SIM karticom.
Vaš mobilni telefon može prikazati poruku o grešci SIM kartice ako:
•    SIM kartica nije umetnuta kako treba. Ako je mobilni telefon nedavno pao, bio udaren ili otvoren, možda se SIM kartica treba namjestiti. Pogledajte upute o umetanju SIM kartice u Vašim korisničkim uputama.
•    PUK (engl. Personal Unblocking Key) kod je više puta pogrešno unesen. Ovo može blokirati SIM karticu. Ako ova blokada izgleda trajna, kontaktirajte svog operatora ili pružatelja usluga da dobijete novu SIM karticu.
•    Nedavno ste promijenili pružatelja usluga. U ovom slučaju je ili Vaša SIM kartica ili Vaš mobilni telefon postavljen za prošlog operatora i možda ga treba ponovno podesiti. Molimo kontaktirajte svog trenutnog operatora ili pružatelja usluga za pomoć.

Ako ni jedno od gore navedenih rješenja ne pomaže i nastavljate primati ovu poruku o grešci, Vaša SIM kartica je vjerojatno oštećena. Molimo kontaktirajte svog operatora ili pružatelja usluga za provjeru SIM kartice i/ili njenu zamjenu. Ili možete donijeti svoj mobilni telefon u Mobis electronic servisni centar na provjeru.


BLUETOOTH, INFRACRVENO I KABLOVI

1. Kako uspostavljam Bluetooth vezu?

Ako Vaš Nokia proizvod podržava Bluetooth bežične veze, obično možete aktivirati Bluetooth iz izbornika Connect, Connections ili Connectivity:
•    Bluetooth active – Odaberite Yes i Bluetooth se uključuje.
•    My telephone's visibility – Odaberite Shown to all ako želite da Vaš uređaj bude vidljiv drugim Bluetooth uređajima. Ako odaberete Hidden, drugi Bluetooth uređaji neće moći pronaći Vaš uređaj.
•    My Bluetooth name – Odredite ime za svoj uređaj.
Za više informacija o korištenju Bluetooth veze na Vašem uređaju, pogledajte korisničke upute.


2. Kako uspostavljam infracrvenu vezu?

Ako Vaš Nokia proizvod podržava infracrvene veze, obično možete aktivirati infracrveno iz izbornika Connect, Connections ili Connectivity:
•    Izaberite Infrared ikonicu ili otvorite Infrared mapu i izaberite Activate.
•    Pazite da se infracrveni ulazi uređaja koje želite povezati nalaze jedan nasuprot drugome i da su unutar dosega (na primjer 30 cm).
Za više informacija o korištenju infracrvene veze na Vašem uređaju, pogledajte korisničke upute.


3. Imam problema sa svojom infracrvenom vezom.

Ako imate problema s postavljanjem veze između Vašeg mobilnog telefona i drugog uređaja, molimo isprobajte druge savjete za rješavanje problema:
•    Pazite da se infracrveni ulazi uređaja koje želite povezati nalaze jedan nasuprot drugome i da su unutar dosega (na primjer 30 cm).
•    Pobrinite se da nema fizičkih zapreka koji priječe vidljivu crtu potrebnu za uspostavu veze između dva uređaja. Jaka sunčana svjetlost također može utjecati na vezu.
•    Podesite brzinu infracrvene veze drugog uređaja na 115.2 kbps. Idite u Control Panel -> Wireless Link -> Hardware tab -> Properties -> Advanced tab. Na Property list, izaberite Maximum Connect Rate i postavite vrijednost na 115.2 kbps.


4. Imam problema sa svojim Nokia podatkovnim kabelom.

Kompatibilnost: Ako imate problema s Vašim Nokia podatkovnim kabelom, prvo provjerite je li model Vašeg mobilnog telefona kompatibilan s modelom kabela koji koristite u tablici kompatibilnosti kabela. Broj modela kabela bi trebao biti ispisan na kabelu ili na njegovom pakiranju. Broj modela mobilnog telefona je ispisan na bijeloj naljepnici unutar Vašeg mobilnog telefona. Ako model Vašeg mobilnog telefona nije na popisu kompatibilnih s modelom Vašeg kabela, molimo nabavite kompatibilni kabel i pokušajte opet.

Driveri za kabel: Da bi iskoristili svoj kabel za prijenos podataka na kompatibilno računalo, trebate instalirati upravljačke programe (engl. driver) na svoje računalo.
•    Driveri za Nokia spojni kabel DKU-2 i Nokia spojni prilagodni kabel CA-42 su uključeni u najnoviju inačicu PC Suite softvera.
     
•    Ako model Vašeg telefona ili operacijski sustav nije kompatibilan s najnovijom inačicom PC Suitea, možete zasebno instalirati drivere sa stranica podrške za kablove: Nokia spojni kabel DKU-2 ili Nokia spojni prilagodni kabel CA-42.
•    Driveri za Nokia spojni prilagodni kabel DKU-5 nisu uključeni u PC Suite i moraju se instalirati posebno.

PC Suite: Ako imate odgovarajući model kabela, instalirane odgovarajuće drivere za kabel i dalje imate problema s prijenosom podataka preko PC Suite softvera, tada bi trebali ukloniti i ponovno instalirati PC Suite. Softver za čišćenje registra, upute za instalaciju, i odgovarajuću inačicu PC Suitea za model Vašeg telefona i operacijski sustav možete pronaći na stranicama PC Suite.

PC driveri: Molimo provjerite da na kompatibilnom računalu imate najnovije USB drivere i BIOS.


Mobi rječnik

Mobi rječnik
Prikaži sve

Odaberite slovo